قۇرۇق سۆلەت بەگزادە 3-بۈلۈم 12 قىسىم

ئۇلىنىش كىنوخانىسى » قۇرۇق سۆلەت بەگزادە 3-بۈلۈم 12 قىسىم
1.قىسىم 2.قىسىم 3.قىسىم 4.قىسىم 5.قىسىم 6.قىسىم 7.قىسىم 8.قىسىم 9.قىسىم 10.قىسىم 11.قىسىم 12.قىسىم
ئۇلىنىش كىنوخانىسى سالونى
كۈندە يېڭى كىنوفىلىملەر يوللىندۇ پۇتۇنلەي ھەقسىز
پۈتۈنلەي سەقسىز فىلىم سالونى
ھەمبەھىرلەش
ئالقىش 2 تارتۇقلاش

مەزمۇن يارغان بولسا ئاپتۇرنى تارتۇقلاڭ

ئالىپايدىن پۇل ئۇرۇش

ئۈندىداردىن پۇل ئۇرۇش