ھەققانىيەت يولىدىكى مۈشكۈلات


قۇيۇش مەنبەسى ››ئۇلىنىش كىنوخانىسى » ھەققانىيەت يولىدىكى مۈشكۈلات
ئۇلىنىش كىنوخانىسى ئۈندىدار سالونى
كۈندە يېڭى كىنوفىلىملەر يوللىندۇ پۇتۇنلەي ھەقسىز
پۈتۈنلەي سەقسىز فىلىم سالونى
تەڭ بەھرىمان بۇلۇش
ئالقىش(8) تارتۇقلاش

مەزمۇن يارغان بولسا ئاپتۇرنى تارتۇقلاڭ

ئالىپايدىن تارتۇقلاش

ئۈندىداردىن تارتۇقلاش